2024/5/26

تاگه‌كان


سلێمانی Piranshahr هی تر ئاگری ئەرزیڕۆم 174775 ئیدر باتمان بدلیس 299582 كوردستانى باكوور بینگۆل 300377 Genç داری ھێنی 314649 حەکاری 296173 خارپێت 325183 Agin دیاربەکر 300796 312663 ھێنێ hani 298846 دێرسم 298333 300075 ڕحا 300614 سه‌ری كانی Siverek سوێرەک 298033 300640 Sirnak شرنەخ مێردین كوردستانی ڕۆژاوا 173813 165509 حەسیچە 170031 174186 172256 121801 ئازەربایجانی ڕۆژاوا 139889 147429 121110 113508 14177 119730 126972 117793 141584 117656 Mākū 6672193 125446 124085 122698 ئیلام 130802 Ilam Abdanan 128226 128222 121240 130245 Javanrud 114049 120931 كوردستانی ڕۆژھەڵات 128831 کرماشان Sarpol-e Zahab 131962 Harsin 133533 Baneh کوردستان 140521 126584 117392 Paveh 119161 128905 127349 143921 Aligudarz 140044 لوڕستان 145233 142496 24851 144269 126409 سلێمانی Piranshahr هی تر ئاگری ئەرزیڕۆم 174775 ئیدر باتمان بدلیس 299582 كوردستانى باكوور بینگۆل 300377 Genç داری ھێنی 314649 حەکاری 296173 خارپێت 325183 Agin دیاربەکر 300796 312663 ھێنێ hani 298846 دێرسم 298333 300075 ڕحا 300614 سه‌ری كانی Siverek سوێرەک 298033 300640 Sirnak شرنەخ مێردین كوردستانی ڕۆژاوا 173813 165509 حەسیچە 170031 174186 172256 121801 ئازەربایجانی ڕۆژاوا 139889 147429 121110 113508 14177 119730 126972 117793 141584 117656 Mākū 6672193 125446 124085 122698 ئیلام 130802 Ilam Abdanan 128226 128222 121240 130245 Javanrud 114049 120931 كوردستانی ڕۆژھەڵات 128831 کرماشان Sarpol-e Zahab 131962 Harsin 133533 Baneh کوردستان 140521 126584 117392 Paveh 119161 128905 127349 143921 Aligudarz 140044 لوڕستان 145233 142496 24851 144269 126409